2020-04-18 11:40:20

Dragi roditelji, imate li pitanja?
 
Dragi roditelji,
 
pozorno pratimo i aktivno sudjelujemo u nastavi na daljinu naše škole. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate našu pomoć i podršku, molimo da nas kontaktirate:

Velebit Veršić, ravnatelj (vversic@gmail.com)

Ružica Žuvela, stručna suradnica pedagoginja (ruzica.fabijanovic@gmail.com)

Darija Janković, stručna suradnica psihologinja (jankovic_darija@yahoo.com)

Claudia Tarle, stručna suradnica knjižničarka    (claudia.tarle@gmail.com)

Nadira M. Halilović - Peručić, stručna suradnica defektologinja (nadira.halilovic.perucic@gmail.com)

 

povratak na naslovnicu


Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula