2017-04-05 15:00:35

Ekipa za Državno!

Marija Botica, Marija Lozica, Matej Bokšić i Zvonimir Skorin s mentoricom Časnom Anitom, predstavljaju našu županiju na Državnoj vjeronaučnoj olimpijadi u Topuskom. Sretno!


Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula